Hållbarhetsklivet

Miljö & ansvar

Hållbarhetsklivet – Restaurang Tjörnbron

Hållbarhetsklivet – För oss på Restaurang Tjörnbron är det självklart att aktivt arbeta med miljö. Som restaurang verkar vi för en hållbar besöksnäring genom att anpassa vår meny efter säsong. Vi väljer våra råvaror utefter vad som finns att införskaffa i Sverige vid aktuell tidpunkt. Detta gynnar både miljön och plånboken.

Vi gör allt vi kan för att slippa slänga mat och lagar hellre på efterfrågan eller dag för dag än att slänga. Vi jobbar kreativt och målinriktat med att använda så mycket av råvaran som möjligt för att minska svinnet. Kött resulterar i stora mängder utsläpp och det är därför viktigt för oss att inköpskanalerna är från rätt områden och att så lite kött som möjligt hamnar i soporna. Vi har därför valt att använda tallriksservering för att kunna hålla koll på portionerna. När man besöker Restaurang Tjörnbron som gäst så bidrar man till mindre miljöpåverkan. Detta sker enkelt genom vår lunch där vi dagligen serverar 25% vegetarisk kost.

För att få en jämn beläggning under hela året så lockar vi gäster till lågsäsong genom olika kampanjer. Detta gör även att vi får en större personaleffektivitet, då personalstyrkan har ett jämnt arbetsflöde under hela året. Vi undviker också att köpa in engångsplast i form av sugrör, muggar, drinkpinnar m.m. Vi har har exempelvis papperssugrör istället.

Vi använder endast rengöringsprodukter som är miljömärkta med ”hållbara val”.

Vi bedriver ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Vi arbetar ständigt med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.